Holocaust a lidské chování

Několik ukázek z metodik projektu Holocaust a lidské chování, kterým náš zájem o program Tváří v tvář historii před mnoha lety začal.

Jedinec a společnost

My a oni

Historické studie

Vyrovnávání s bolestnou minulostí

Rozhodnutí angažovat se