Československo po r. 1945

V roce 2007 získalo občanské sdružení Aisis podporu Nadace Open Society Fund Praha pro vytvoření koncepce výuky poválečných československých dějin. Cílovou skupinou projektu jsou vyučující dějepisu a občanské výchovy středních škol. Lektoři programu TTH se zavázali vystavět koncepci na metodě programu Tváří v tvář historii a naplnit ji základní sadou metodik, které budou volně k dispozici na těchto webových stránkách.

Metodiky vytvořili

Lektoři programu TTH Petr Albrecht, Roman Anýž, Peter Sokol

Odbornými konzultanty byli

Socioložka Doc. PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Historik PhDr. Prokop Tomek

Výsledným produktem projektu je patnáct výukových metodik

Volně ke stažení (15 textových souborů ve formátu MS Word v zip balíku, 400 kB)

Výsledky práce posoudili

Historik Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (pdf)
Středoškolský pedagog Jan Zouhar (pdf)