Krátce…

Vzdělávací program Tváří v tvář historii je postaven na dlouholeté zahraniční tradici. Vychází z mezinárodního programu Facing History and Ourselves, který vznikl před více než čtyřiceti lety v USA. V Česku funguje od roku 2002. Program nabízí zajímavou a originální metodu výuky moderních dějin, která umožňuje žákům pochopit dějinné události v jejich komplikovanosti, připomíná hodnotu lidského života, důstojnosti jednotlivce a jeho přirozených práv a podporuje diskusi o odpovědnosti, vině, trestu a vyrovnávání se s traumatickou a bolestnou minulostí. (podrobněji…)

Program Tváří v tvář historii byl rozvíjen především v projektu Výchova k respektu a toleranci, který společně realizovali Institut Terezínské iniciativy a Aisis.

Program Tváří v tvář v historii v Česku nastartoval projekt „Dokážu to?“ občanského sdružení Aisis. Rozvoji programu dále pomohl projekt „Naši nebo cizí?“ Židé v českém dvacátém století realizovaný vedle Institutu Terezínské iniciativy také Židovským muzeem v Praze a projekt Koncepce výuky československých dějin po roce 1945 podpořený nadací Open Society Fund Praha.

Děkujeme!

 

Od roku 2022 program realizujeme pod hlavičkou organizace Schola Fidentiae – Škola s(ebe)vedémí, z.s.